Implementat de către
Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu

Durată

Buget

Finanțator

RE-Market

Avem deosebita plăcere ca, în numele organizatorilor: Centrul pentru Iniţiere şi Dezvoltare Organizaţională – CIOS, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi Cluster-ul pentru Economie Circulară și Sustenabilitate Organizatională – CESCO, să vă adresăm invitaţia de a participa alături de noi, în calitate de partener, la:

Evenimentul dedicat Săptămânii Verzi la inițiativa Uniunii Europene
RE-MARKET
23-24 Mai 2018, Aula Domşa, Str. C. Daicoviciu, Nr. 15, Cluj-Napoca
RE-MARKET este un eveniment partener al Săptămânii Verzi la inițiativa UE din Mai 2018, care explorează modalitățile prin care UE ajută orașele să devină locuri mai bune pentru a trăi și a lucra.

Sub auspiciile #EUGREENWEEK,  evenimentul RE-MARKET iși propune să contribuie la „închiderea buclei” ciclului de viață al produsului prin reciclarea, reutilizarea produsului eliminat și în același timp reducerea de materie primă prin utilizarea tehnologiilor de ultimă generație, aducând astfel beneficii părților interesate și punând accent pe un mediu durabil orientat spre o economie circulară.

Ținând cont de această gândire, ne propunem să aducem actori importanți ai mediului de afaceri, mediului academic, autorităților publice, societății civile, cât și cetățeni; în același loc pentru a promova abordările participative privind dezvoltarea durabilă urbană, schemele de rețele și instrumentele pentru schimbul celor mai bune practici legate de închiderea buclei. Vom face acest lucru prin identificarea de soluții ca răspuns la diferite provocări societale, axându-ne pe realizarea:

  1. Conferința “Oraşe verzi pentru un viitor verde, beneficiile economiei circulare – bune practici în Transilvania”, care va prezenta modele de bune practici din regiune care au la bază principiile celor „6R” privind responsabilitatea, reutilizarea, reciclarea, reducerea, refuzarea și compostarea (Responsable, Recycle, Reduce, Reuse, Refuse and Rot). Discuțiile se vor baza pe fapte/rezultate concrete care contribuie la rezolvarea problemelor legate de mediu, societate și climă din zonele urbane.
  2. Atelierul “Animarea planului de acțiune al Platformei Comisiei Europene pentru Economie Circulară a Părților Interesate (ECESP): Către o economie circulară bazată pe fapte”. Acesta va oferi posibilitatea IMM-urilor de a-și autoevalua potențialul pentru economie circulară, bazat pe instrumentele Circle Assessment, sprijinite de către Comisia Europeană. Astfel, invităm IMM-urile, dar nu numai, să afle cum pot profita de această oportunitate!

Aceste evenimente au o importanță majoră având în vedere faptul că se dorește punerea în aplicare a Pachetului UE privind economia circulară, un element esențial pentru președinția României a Consiliului UE din anul 2019, iar prin aceasta se va contura un plan de acțiune care să vină cu soluții la problemele României vis-à-vis de circularitate și în același timp responsabilitate față de mediu.

Accesaţi agenda evenimentului RE-MARKET!

Dacă doriți să participați, vă rugăm să vă înregistrați completând formularul din link-ul alăturat, până în 22 Mai 2018:
https://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=13025517-54f1-4c9d-894d-f6b7a806c80b