PACHETUL DE ECONOMIE CIRCULARĂ ESTE APROBAT, ACUM ESTE MOMENTUL SĂ ÎL FACEM REAL

Ambasadorii UE au aprobat acordul provizoriu cu privire la cele patru propuneri legislative care alcătuiesc Pachetul pentru economia circulară (CEP), care include o țintă a ratei de reciclare municipală de 60%.

Acceptarea pachetului legislativ menit să sporească reciclarea, să reducă deșeurile și să avanseze o economie circulară în Europa a apărut săptămâna trecută (23 februarie), la mai mult de două luni de la încheierea acordului privind CEP între Parlamentul European, Comisia Europeană și Consiliul European.

Noile norme stabilesc obiective obligatorii din punct de vedere juridic pentru reciclarea deșeurilor și reducerea depozitării cu deșeuri cu termene fixe. Aceste obiective vor crește cota deșeurilor municipale și a deșeurilor de ambalaje care sunt reciclate, cu obiective specifice pentru reciclarea materialelor utilizate în ambalaje. Normele includ, de asemenea, obiective pentru reducerea cantității de deșeuri municipale care sunt depozitate în depozite de deșeuri.

Cifrele convenite astăzi confirmă evoluțiile din ultimele luni, iar principalele caracteristici ale pachetului sunt:

  • Obiectivul de reciclare a deșeurilor municipale: 55% până în 2025, 65% până în 2035
  • Depozitarea nu depășește 10% până în 2035
  • Colectarea separată a produselor textile și a deșeurilor periculoase

Într-o declarație, Parlamentul European a spus că îmbunătățirea gestionării deșeurilor nu va aduce beneficii numai mediului, climei și sănătății umane. „Cele patru acte legislative sunt, de asemenea, parte dintr-o schimbare a politicii UE către o economie circulară, adică un sistem în care valoarea produselor, a materialelor și a resurselor este menținută în economie cât mai mult timp posibil”.

 

Obiective

Textul acordului, care a fost deja convenit cu Consiliul de Miniștri al UE, este acela că, până în 2025, cel puțin 55% din deșeurile municipale (din gospodării și întreprinderi) ar trebui să fie reciclate. Ținta va crește până la 60% până în 2030 și la 65% până în 2035. Definiția deșeurilor municipale include materiale provenite de la întreprinderile mici și a fost și este încă subiect de discuție – adesea se consideră că se aplică în cazul micilor străzi în cazul în care deșeurile pot fi colectate de o autoritate locală.

(În prezent, autoritățile din Regatul Unit și autoritățile locale lucrează la atingerea unui obiectiv de 50% până în 2020, deși acest lucru nu este considerat ca fiind posibil să fie îndeplinit de toate autoritățile, iar autoritățile superioare locale au subliniat că nu le este impus legal, cu Marea Britanie care părăsește UE, pare improbabil ca Regatul Unit să se confrunte cu măsuri punitive de la Bruxelles dacă ar fi lipsit obiectivul de 50%).

 

Ambalare

Elementul de deșeuri de ambalaje din economia circulară este important deoarece va exercita presiuni asupra sistemului de gestionare a deșeurilor de ambalaje / sistemului PRN din Regatul Unit pentru a recupera mai multe materiale și, astfel, va avea un impact asupra serviciilor autorităților locale, cu producătorii de ambalaje sub presiune pentru a ajuta la alocarea mai multor bani autorității locale colecții și publicitate. În cadrul pachetului UE, 65% din materialele de ambalare vor trebui reciclate până în 2025 și 70% până în 2030. Sunt stabilite obiective separate pentru anumite materiale de ambalare, cum ar fi hârtia și cartonul, materialele plastice, sticla, metalul și lemnul.

 

Depozitele de deșeuri

Un purtător de cuvânt al Parlamentului European a explicat că proiectul de lege limitează, de asemenea, ponderea deșeurilor municipale care sunt depozitate la maxim 10% până în 2035. „În 2014, Austria, Belgia, Danemarca, Germania, Țările de Jos și Suedia nu au trimis deloc deșeuri municipale la depozitele de deșeuri, în timp ce Cipru, Croația, Grecia, Letonia și Malta continuă să depoziteze peste trei sferturi din deșeurile municipale. ”

O altă caracteristică semnificativă pentru autoritățile locale și companiile de gestionare a deșeurilor este necesitatea colectării separate a unor materiale. Pachetul prevede că: „Se vor colecta separat textilele și deșeurile periculoase din gospodării până în 2025. Până în 2024, deșeurile biodegradabile vor trebui fie colectate separat, fie reciclate acasă prin compostare”.

În ceea ce privește deșeurile alimentare, pachetul pentru economia circulară, a declarat purtătorul de cuvânt, este în conformitate cu obiectivele ONU de dezvoltare durabilă, statele membre ar trebui să vizeze reducerea deșeurilor alimentare cu 30% până în 2025 și 50% până în 2030. Statele membre ar trebui să ofere stimulente pentru colectarea produselor alimentare nevândute și pentru redistribuirea lor în siguranță. Conștientizarea consumatorilor cu privire la semnificația termenelor de utilizare „până la” și „bun înainte de” ar trebui, de asemenea, îmbunătățită, spun deputații europeni.

 

Protectia mediului

„Prin acest pachet, Europa este ferm angajată în dezvoltarea economică și socială durabilă, care va integra în cele din urmă politicile industriale și protecția mediului”, a declarat Simona Bonafè (S & D, IT). „Economia circulară nu este doar o politică de gestionare a deșeurilor, ci este o modalitate de a recupera materii prime și de a nu exagera resursele deja limitate ale planetei noastre, de asemenea prin înnoirea profundă a sistemului nostru de producție”.

„Acest pachet conține, de asemenea, măsuri importante privind gestionarea deșeurilor, dar în același timp merge mai departe, prin definirea unor norme care să țină seama de întregul ciclu de viață al unui produs și care vizează schimbarea comportamentului întreprinderilor și consumatorilor. Pentru prima dată, statele membre vor fi obligate să urmeze un cadru legislativ unic și comun „, a adăugat ea.

 

Pașii următori

Textul revine Consiliului spre aprobare oficială înainte de publicarea în Jurnalul Oficial al UE, a dosarului oficial al tuturor actelor juridice ale UE.

 

Ce este o economie circulară?

UE consideră că o economie circulară implică o reducere la minim a deșeurilor, precum și reutilizarea, repararea, renovarea și reciclarea materialelor și produselor existente. Trecerea la o economie mai circulară va reduce presiunea asupra mediului, va spori securitatea aprovizionării cu materii prime, va crește competitivitatea, inovarea și dezvoltarea și va crea locuri de muncă.

Sunt măsuri îndrăzneţe dar nu imposibil de atins!

Sursa: https://www.letsrecycle.com/news/latest-news/european-parliament-approves-circular-economy-package/