Implementat de către

IRCEM

Durată

01.09.2018-31.03.2019

Buget

21735 EURO

Finanțator

Erasmus +

Număr proiect

2018-2-RO01-KA105-049963

IRCEM implementează proiectul 3REUSE

                                                                                             

Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu “Ernest Lupan” are deosebită plăcere să vă invite la evenimentul: 3REUSE – CREATIVE USE OF WASTE FOR A CIRCULAR ECONOMY.

Evenimentul va avea loc în perioada 02-11.11.2018 în comună Mihai Viteazu şi face parte din proiectul “Erasmus +”.

 

Scopul proiectului

Responsabilizarea tinerilor pentru a folosi noi metode de utilizare a deşeurilor din perspectiva economiei circulare, contribuind astfel la reducerea impactului negativ a acțiunilor noastre asupra mediului prin reciclare, reutilizare, reducere, recondiționare și protejarea mediului înconjurător. Astfel, vom construi o punte între tinerii din Mihai Viteazu și tinerii din celelalte țări partenere, pentru a promova circularitatea în zonele rurale, interculturalitatea, multilingvismul, echitatea și incluziunea.

 

Obiectivele proiectului 3REUSE

• Promovarea educației și a acțiunilor antreprenoriale de economie circulară.
• Susținerea inițiativelor tinerilor care vor să aducă pe piață noi bunuri și servicii bazate pe principiile economiei circulare.
• Mobilizarea, într-o platformă de dialog comună, atât a mediului academic, cât și a reprezentanților autorităților administrației publice locale, a operatorilor economici, a cetățenilor și a studenților implicați în procesul de gestionare a ambalajelor și a reducerii deșeurilor.

 

Vă invităm să luaţi parte la acţiunile proiectului

Proiectul 3REUSE în cadrul căruia, tinerii şi participanţii grupului ţintă (persoane care au vârsta între 18 – 30 de ani, fără discriminare rasială sau de sex) vor învăţa să reconstruiască obiecte folositoare în vederea protejării mediului înconjurător din diverse materiale care sunt considerate deşeuri conform sistemului de producţie.
Organizarea de 5 workshop-uri unde se vor folosi materiale plastice, lemn, textile, practici de Zero Waste Living privind reducerea risipei alimentare.
Organizarea unei expoziţii cu materialele realizate în cadrul proiectului.
Realizarea a 3 vizite de lucru pentru observarea de bune practici arătându-le tinerilor Salina Turda privind bună gestionare a zonelor rurale şi staţiile SIGUREC că bun model pe parte de colectare selectivă a deşeurilor şi model de rea gestionare a deșeurilor prin prezentarea groapei de gunoi de la Pata Rât.
Stilizarea locului de joacă din satul Cheia, Comuna Mihai Viteazu, judeţul Cluj prin reciclarea, reutilizarea, reducerea şi recondiționarea obiectelor.

 

Participanții
30 de tineri, cu vârste între 18 și 30 de ani, din România, Bulgaria, Macedonia, Italia și Belgia.

 

Despre programul Erasmus +

Programul Erasmus + este un program în domeniul educaţiei, formării, tineretului şi sportului în UE pentru perioada 2014-2020. Educaţia și formarea tineretului şi sportului pot avea o contribuţie majoră la abordarea schimbărilor socio-economice, principalele provocări cu care Europa se va confrunta până la sfârşitul deceniului.

Combaterea nivelului ridicat al şomajului – mai ales în rândul tinerilor – este una dintre cele mai urgente sarcini pentru guvernele europene. Prea mulţi tineri abandonează şcoala prematur, riscând astfel să devină şomeri şi marginalizaţi social.

Educaţia, formarea, activităţile de tineret şi sportul reprezintă elemente esenţiale pentru promovarea valorilor europene comune, a integrării sociale şi interculturale.

Programul Erasmus + este sprijinit cu scopul de a sprijini eforturile ţărilor participante la program de a utiliza în mod eficient talentul şi capitalul social al Europei prin corelarea sprijinului acordat învăţării formale, non-formale şi informale.

 

Despre economia circulară

Până în zilele noastre, economia a funcționat, în principal, pe modelul economiei liniare, de tipul „procurare – producție – eliminare”, model prin care fiecare produs are o durată de viaţă limitată. În contextul actual, al diminuării resurselor neregenerabile disponibile, economia liniară, bazată exclusiv pe utilizarea resurselor, nu mai reprezintă o opţiune viabilă pe termen lung şi nici măcar pe termen mediu şi, în cazul unora dintre resurse, nici pe termen scurt. Conform Comisiei Europene, acest fapt face necesară tranziţia către o economie circulară, bazată pe refolosirea, repararea, recondiționarea şi reciclarea materialelor şi a produselor existente. Ceea ce era considerat drept „deşeu” se poate transforma într-o resursă. În plus, economia circulară le poate oferi consumatorilor produse durabile și inovatoare și, în consecință, economii financiare și o calitate mai bună a vieții.

 

Director proiect

Elena Simina Lakatos

Responsabil proiect România

Ligia Nan, Director al Departamentului de Antreprenoriat și Economie Circulară, e-mail: ligia.nan@ircem.ro

 

Parteneri internaționali

CESIE (Italia)

Green Association (Bulgaria)

Eco Logic (Macedonia)

Ecopreneur. Eu (Belgia)

 

Parteneri naționali

Primăria Comunei Mihai Viteazu

Asociaţia PRO MIHAI VITEAZU

Banca de alimente CLUJ

SIGUREC

 

Colaboratori

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului

Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului

 

Anunţ selecţie participanţi

Doriți să trăiți o experiență extraordinară în ceea ce privește economia circulară, dezvoltarea durabilă și antreprenoriatul ecoresponsabil?

Căutăm 6 tineri și 1 lider de grup pentru un schimb de tineri din Comuna Moldoveneşti, judeţul Cluj, România în perioada 2 noiembrie – 12 noiembrie 2018.

Cursul își propune să aducă la lumină importanța economiei circulare și a ecologiei în raport cu o planetă sănătoasă, în care programul Erasmus+ poate fi un sprijin în educația antreprenorială ecologică.

Pentru înscriere vă rugăm accesaţi linkul următor https://goo.gl/forms/oCzodXkK1XY08i1g2

Rezultatele proiectului

Indicatori

Educarea tinerilor în asentimentul economiei circulare, responsabilizând-ui pe aceștia și totodată cultivându-le spiritul eco-antreprenorial și stilizarea locului de joacă pentru copii din localitatea Cheia, comuna Mihai Viteazu.

-30 de participanţi ai grupului ţintă (persoane care au vârsta între 18 – 30 de ani, fără discriminare rasială sau de sex) au învăţat să reconstruiască obiecte folositoare în vederea protejării mediului înconjurător din diverse materiale care sunt considerate deşeuri conform sistemului de producţie.

-5 workshop-uri unde s-au folosit materiale plastice, lemn, textile, practici de Zero Waste Living privind reducerea risipei alimentare și atelier de creație din deșeuri.

-1 expoziţie cu materialele realizate în cadrul proiectului.

-3 vizite de lucru pentru observarea de bune practici arătându-le tinerilor Salina Turda privind buna gestionare a zonelor rurale şi staţiile SIGUREC ca bun model pe parte de colectare selectivă a deşeurilor şi model de rea gestionare a deșeurilor prin prezentarea groapei de gunoi de la Pata Rât.

-1 stilizare a locului de joacă din satul Cheia, comuna Mihai Viteazu, judeţul Cluj prin reciclare, reutilizare, reducere şi recondiționare.

-2 apariţii în mass-media pentru a prezenta proiectul şi rezultatele acestuia.

-1 tonă cauciuc uzat colectat de la sătenii din comunitatea Mihai Viteazu, pentru reutilizarea lui în cadrul locului de joacă din satul Cheia, comuna Mihai Viteazu, judeţul Cluj.

-50 mc lemn uzat obţinut din euro-paleţi colectat de la sătenii din comunitatea Mihai Viteazu, pentru reutilizarea acestuia în cadrul locului de joacă din satul Cheia, comuna Mihai Viteazu, judeţul Cluj.

-50 kg textile uzate colectate de la sătenii din comunitatea Mihai Viteazu, pentru reutilizarea acestora în cadrul locului de joacă din satul Cheia, comuna Mihai Viteazu, judeţul Cluj.

-100 de arbuşti şi plante ornamentale plantate în locul de joacă din satul Cheia, comuna Mihai Viteazu, judeţul Cluj.

-1 plan de execuţie a stilizării locului de joacă din satul Cheia, comuna Mihai Viteazu, judeţul Cluj realizat de arhitectul organizaţiei IRCEM.

Proiectul pentru stilizarea parcului de joacă a fost realizat de arhitectul Mihai MILIEVICI din echipa IRCEM.

 

Apariţii media

ARTĂ DIN DEȘEURI

Cu un strop de imaginatie, lucrurile banale aruncate prin gospodarie, pot înfrumuseța mediul înconjurător. Au demonstrat-o 30 de tineri din cinci tari , implicati intr-un proiect European, și poposiți pentru câteva zile în Turda. Acestia invata sa foloseasca noi metode de utilizare a deşeurilor din perspectiva economiei circulare, contribuind astfel la reducerea impactului negativ a acțiunilor noastre asupra mediului prin reciclare, reutilizare si recondiționare.

Publicată de TVR Cluj pe Luni, 12 noiembrie 2018