Implementat de către
Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu

Durată
Iulie 2017- Martie 2019

Buget
9000 lei

Finanțator

IRCEM
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
Universitatea „Lucian Blaga”din Sibiu;

Invitație Cercetare – Evaluarea procesului de atestare a înteprinderilor sociale din România

Departamentul De Management și Inginerie Economică din cadrul Facultății de Construcții de Mașini, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, în colaborare cu Centrul Pentru Inițiere și Dezvoltare Organizațională, a demarat cercetarea „Evaluarea procesului de atestare a întreprinderilor sociale din Romania„. Cercetarea este adresată reprezentanților întreprinderilor sociale atestate și are ca scop formularea unor recomandări pentru facilitarea și îmbunatățirea procesului de atestare și monitorizare a întreprinderilor sociale din Romania.

Obiectivele cercetării constau în:

  1. Identificarea factorilor care influențează satisfacția solicitanților în ceea ce privește procesul de atestare a întreprinderilor sociale;
  2. Identificarea mijloacelor de comunicare preferate de solicitanți în procesul de atestare și monitorizare a activității întreprinderilor sociale;
  3. Identificarea dificultăților întalnite de către solicitanți în procesul de atestare a întreprinderilor sociale;
  4. Identificarea beneficiilor atestării întreprinderilor sociale.

Completarea chestionarului nu angajează sub nici un aspect persoana sau organizațiile participante, păstrând anonimatul și confidențialitatea datelor personale, astfel contribuind la reușita sondajului și calitatea rezultatelor cercetării. Durata de completare nu va depăși 15 minute.

Transmiterea chestionarelor completate se va face on-line accesând chestionarul, la acest link.

Termen de răspuns: 28 iulie 2017

Persoana de contact: Bianca Bercea, e-mail: bianca_bercea@yahoo.com

Prezenta cercetare este finanțată de CIOS prin Contract  010/2017,  Evaluarea procesului de atestare a întreprinderilor sociale din România

REZULTATE

  1. Bercea, O. B., Bacali, L., & Lakatos, E. S. (2017). DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ÎN REGIUNEA DE NORD-VEST A ROMÂNIEI-ANALIZA SHIFTSHARE. Review of Management & Economic Engineering16(1).
  2. Bercea, O. B., Lakatos, E. S., & Bacali, L. (2017, May). Comparative Study Regarding Organizational Culture: Nonprofit Organization and Profit-Oriented Organization. In Griffiths School of Management and IT Annual Conference on Business, Entrepreneurship and Ethics (pp. 41-52). Springer, Cham.